Βιβλιοπαρουσίαση Κατερίνα Ντάση, Η γέφυρα της ζωής