Το παραμύθι χωρίς όνομα στο Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων