Ω, εσείς πιστοί της μουσικής και της χαράς προσέλθετε!