«Μικρές Σκοτεινές Ιστορίες» από την Ομάδα Τέχνης «βορείως»