Μερικοί το Προτιμούν Καυτό, θερινό cinema στα Παλαιά Σφαγεία