Μελίνα Κανά και ο Γόης του Θησείου στο Factory of Sound