«Μαγγελάνος» μια μουσικοθετρική παράσταση στα Παλαιά Σφαγεία