ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ στο Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων