Ηπειρώτικα και μαντινάδες στο υπ. Θέατρο της Ε.Η.Μ.