Η τοπική ιστορία μέσα από το παραμύθι και τη μυθοπλασία