«Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του ΙΩΑΝΝΗ» μία Διαδραστική παράσταση