«Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου» στο Μουσείο Αργυροτεχνίας

26-04_MA_Οpseis_Οraiou