Η αλεπού και τα σταφύλια» Κουκλοθέατρο με τους 3 λαλούν