«Έχε με, μισήσε με… λείψε με, γύρεψέ με» του Φίλιππα Φίλιου