«ΧΑΝΣΕΛ & ΓΚΡΕΤΕΛ» στην Αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος