«Άνδρας, αφέντης του σπιτιού και απαντοχή του κόσμου»