25 Μαρτίου 1944. Ημερίδα μνήμης και στοχασμού για την γενοκτονία των Εβραίων